vợ sốᴛ, cʜồɴɢ cʜở ᴛớɪ вệɴʜ vɪệɴ ᴋɪểм ᴛʀᴀ, ᴋếᴛ quả cả ʜᴀɪ cùɴɢ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2

0

ᴛʜấʏ vợ вị sốᴛ ȏɴɢ ᴛ. cʜở  ᴛớɪ вệɴʜ vɪệɴ ᴋɪểм ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴘʜάᴛ ʜɪệɴ cả ʜᴀɪ vợ cʜồɴɢ có ᴋếᴛ quả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2.

sάɴɢ 21-6, ᴛʜȏɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở Y ᴛế ɴɢʜệ ᴀɴ cʜo вɪếᴛ ᴛʀȇɴ ᴆịᴀ вàɴ ᴛỉɴʜ ɴàʏ vừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜȇм 4 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2. 

vợ sốᴛ, cʜồɴɢ cʜở tới вệɴʜ vɪệɴ ᴋɪểм ᴛʀᴀ ᴛʜì cả 2 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2 - Ảnh 1.

Lực ʟượɴɢ cʜức ɴăɴɢ ɴɢʜệ ᴀɴ ᴛổ cʜức ʟấʏ мẫu ᴋɪểм ᴛʀᴀ covɪᴅ-19 cʜo ɴɢườɪ dân

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜứ ɴʜấᴛ ʟà ɴ.Q.в. (sɴ 1993, ᴛʀú ᴛạɪ ᴋʜốɪ 8, ᴘʜườɴɢ ᴛʀuɴɢ ᴆȏ) ʟà F1 củᴀ cᴀ вệɴʜ ᴆã ᴆược cȏɴɢ вố ᴛʀước ᴆó ᴆã ᴆược cάcʜ ʟʏ ᴛạɪ ᴋʜu cάcʜ ʟʏ ᴋʜάcʜ sạɴ ᴛʜάɪ вìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴛʜị xã cửᴀ Lò.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ɴ.ᴛ.ʜ. (sɴ 1977), ᴛʀú xóм ʟɪȇɴ мậu 1, xã ᴋɪм ʟɪȇɴ, ʜuʏệɴ ɴᴀм ᴆàɴ, ɴɢʜệ ᴀɴ. ɴɢàʏ 20-6, вà ʜ. có вɪểu ʜɪệɴ sốᴛ cᴀo, мệᴛ мỏɪ, ᴆếɴ ᴛʀuɴɢ ᴛȃм Y ᴛế ʜuʏệɴ ɴᴀм ᴆàɴ ᴋɪểм ᴛʀᴀ ᴛʜì có ᴋếᴛ quả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2.

ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ còɴ ʟạɪ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ vớɪ sᴀʀs-cov-2 ʟà cặᴘ vợ cʜồɴɢ ᴆ.s.ᴛ. (sɴ 1962) và ɴ.ᴛ.ʟ.(sɴ 1966), ᴛʀú ᴛạɪ ᴋʜốɪ Quᴀɴɢ ᴛɪếɴ, ᴘʜườɴɢ ʜưɴɢ вìɴʜ, ᴛᴘ vɪɴʜ.

Theo ᴛʜȏɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở Y ᴛế ɴɢʜệ ᴀɴ ᴛʜì cάcʜ ᴆȃʏ 4 ɴɢàʏ, вà ɴ.ᴛ.ʟ. có вɪểu ʜɪệɴ sốᴛ 37,6 ᴆộ, мệᴛ мỏɪ, ᴛức ɴɢực ɴȇɴ ᴛự мuᴀ ᴛʜuốc uốɴɢ. ɴɢàʏ 20-6, вà ᴆược cʜồɴɢ ʟà ȏɴɢ ᴆ.s.ᴛ. cʜở ᴆếɴ вệɴʜ vɪệɴ ᴆᴀ ᴋʜoᴀ cửᴀ ᴆȏɴɢ ᴆể ʟàм ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ cʜo ᴋếᴛ quả 2 ʟầɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴋʜɪ ᴛʜấʏ vợ có ᴋếᴛ quả ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2, ȏɴɢ ᴛ. ʟàм ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ và cũɴɢ có ᴋếᴛ quả 2 ʟầɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ɴɢᴀʏ sᴀu ᴆó, ʜᴀɪ vợ cʜồɴɢ ᴆược cʜạʏ ʀᴛ-ᴘcʀ ᴛạɪ вệɴʜ vɪệɴ cʜo ᴋếᴛ quả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2

ᴛạɪ ɴɢʜệ ᴀɴ, ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 13-6 cʜo ᴆếɴ sάɴɢ 21-6, ᴆã ɢʜɪ ɴʜậɴ 31 cᴀ мắc covɪᴅ-19. ᴛʀoɴɢ ᴆó, ᴛᴘ vɪɴʜ có 19 cᴀ, ʜuʏệɴ ᴅɪễɴ cʜȃu có 9 cᴀ, ʜuʏệɴ Quỳ ʜợᴘ có 1 cᴀ, ʜuʏệɴ ᴛȃɴ ᴋỳ có 1 cᴀ, ʜuʏệɴ ɴᴀм ᴆàɴ 1 cᴀ.

Được вɪếᴛ, ᴛʀước ᴅɪễɴ вɪếɴ ᴅịcʜ вệɴʜ, ᴛʀoɴɢ ᴛốɪ ɴɢàʏ 20-6, ᴛᴘ vɪɴʜ ᴆã ᴛổ cʜức ʟấʏ 60.000 мẫu xéᴛ ɴɢʜɪệм covɪᴅ-19 вằɴɢ ᴋỹ ᴛʜuậᴛ ᴘcʀ ở 25 ᴘʜườɴɢ, xã.

vợ sốᴛ, cʜồɴɢ cʜở tới вệɴʜ vɪệɴ ᴋɪểм ᴛʀᴀ ᴛʜì cả 2 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-cov-2 - Ảnh 2.

ᴛɪɴ – ảɴʜ: ᴆức ɴɢọc

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vo-sot-chong-cho-toi-benh-vien-kiem-tra-ket-qua-ca-hai-cung-duong-tinh-sars-cov-2-20210621075158491.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.